Tabel 1. Antal grønlandske hunde i hundeslædedistrikter

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 5)

2011

2012

2013 4)

2014

2015

By inkluderet bygder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasiaat ......

736

840

754

632

617

697

551

633 5)

794

793

812

676

Tasiilaq ......

1.184

1.156

1.146

1.106

1.106 1)

1.106 2)

1.318

129 5)

1.158 5)

1.292

1.158

1.094

Ilulissat ......

4.704

4.024

5.000

3.555

4.013

3.495

3.228

3311 5)

3.176

2.896

2.783

2.977

Ittoqqortoormiit

500

430

475

420

382

350

341

305 5)

304

255

267

233

Kangaatsiaq ..

899

824

724

724 1)

724 1)

535

473

356 4)

392 5)

427

522

608

Qaanaaq ....

1.339

1.398

1.398

1.501

1501 1)

1.016

1.112

990 3)

1.041 6)

712

636

966

Qasigiannguit .

1.439

1.264

1.088

1.062

1.121

1.084 2)

964

942 5)

900

900

1.082

1.115

Qeqertarsuaq .

800

750

638

638

670

678

669

758 5)

703

512

513

79

Sisimiut ......

1.791

1.485

1.654

1.836

1.486

1.810

1.647

1068 5)

1.249

1.449

958

1.024

Upernavik ....

3.500

2.584

4.000

4.807

4.886

3.646 2)

3.846

3542 5)

3.220

3.050

2.804

3.219

Uummannaq ..

4.018

4.000

4.488

4.356

3.971

3.883

3.822

3722 3)

3.275

3.385

3.199

2.819

I alt ........

20.910

18.755

21.365

20.637

20.477

18.300

17.971

15.451

16.977

15.671

14.734

14.810

1) Tal overført fra forrige år. 2) Tal indeholder tal fra året før. 3) Tal fra 2.kvartal 4) Tal fra 3.kvartal 5) Estimerede tal. 6) Optalt i 4.kvartal.
Anm.: Tal i årene 2014-2015 er i nogle tilfælde tal fra 2013 og 2014 pga. mangel på indberetninger til kommuner.

Kilde: Embedsdyrlæge