Vejtransport

Antallet af person- og varebiler fremgår af figur 3.1. Siden 2006 er bestanden af disse motorkøretøjer steget med godt 10 pct., jævnfør tabel 3.

 

Figur 3.1. Antal person- og varebiler

Note: Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar. I 2005 og 2006 er det ikke muligt at fordele motorkøretøjer efter ejerskab. Bemærk, at der er databrud i opgørelsen fra 2004 til 2007. Databruddet skyldes, at ejerskabet i de tidligere opgørelser udelukkende blev bestemt af, hvorvidt motorkøretøjer var registreret til et cpr-nummer eller et cvr-nummer. De fleste motorkøretøjer er både før og nu primært registreret til cpr-numre. Men i modsætning til de tidligere opgørelse indtil 2004 er det nu muligt at knytte en erhvervsbranche til de cpr-registrerede motorkøretøjer, der i virkeligheden primært benyttes til erhvervsmæssigt brug. Den ændrede opgørelsesmetode har således resulteret i et databrud, - men giver alt andet lige en mere korrekt opgørelse af motorkøretøjernes erhvervsmæssige benyttelse.

Kilde: Statistiskbank, http://bank.stat.gl/ENDMO1HI