Lufttrafik

Lufthavne og heliporte udgør en vigtig del af infrastrukturen, da al trafik med passagerer til og fra Grønland foregår ad luftvejen.

 

Lufthavnene i Narsarsuaq og Kangerlussuaq er hovedindfaldsporte til Grønland. Lufthavne, heliporte og helistop betjener tillige den interne trafik med passager og gods.

 

De fleste flypassagerer og størstedelen af luftfragten transporteres på kommercielle vilkår, det vil sige uden offentlige tilskud. De kommercielle trafikområder kendetegnes ved mange passagerer og landingsbaner til fastvinget beflyvning.

 

Driften af lufthavnene varetages af Mittarfeqarfiit, der ejes af Grønlands Selvstyre.

 

Driften af flere heliporte og helistop varetages af henholdsvis Air Greenland A/S og Pilersuisoq A/S.