Internationale sammenligninger

Der ses en tendens til stigende turisme i de fleste nordiske lande. Særligt Island har haft en kraftig stigning i turismen i de sidste 15 år, mens udviklingen i de andre nordiske lande har været mere moderat.

 

Figur 9.1. Hotelovernatninger i de nordiske lande

Kilde: Grønlands Statistik

 

I sammenligning med de nordiske lande ligger Grønland i bunden, hvad angår udviklingen i registrerede overnatninger, når index-året angives som år 2000.