Godstransport

Flåden i Royal Arctic Line A/S består af seks specialbyggede og isforstærkede containerskibe, specielt tilpasset de fysiske og geografiske forhold i Grønland. Til brug for lastning og losning i Grønland er skibene udstyret med egne kraner. Desuden har skibene mulighed for at medbringe egne specialudviklede og selvsejlende pramme, der bruges de steder, hvor der ikke er havne- og kajfaciliteter.3

 

Figur 5.1. Gods fragtet med skib

Kilde: Royal Arctic Line A/S og Tele Post Greenland