Fangster

Siden 1993 har indehaverne af erhvervs- og fritidsjagtbeviserne selv været ansvarlige for at indberette fangsten til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. For alle arter, sker dette ved at udfylde ’årsskemaet’ i det tilsendte hæfte ”Piniarneq”, der udleveres sammen med jagtbeviset eller ved at anvende selvbetjeningsløsningen på borgerens side på www.sullissivik.gl

 

Oplysning om fangster stammer fra årsskemaet, der udfyldes af den enkelte fanger. Det er et krav, at fangeren udfylder og indsender/indtaster årsskemaet til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug inden udstedelsen af et nyt jagtbevis. Af tabel 10 fremgår det, at 88 pct. af bevisindehaverne i 2015 indsendte årsskemaet. Ved fangst af isbjørn, finhval, grønlandshval, pukkelhval, vågehval, narhval, hvidhval, hvalros, rensdyr og moskusokse skal licenshaveren desuden udfylde et særmeldingsskema.

 

Sælerne er det hyppigst fangede dyr. I 2014 blev der fanget 131.535 sæler. Hovedparten af de nedlagte sæler er ringsæler (netsider) og grønlandssæler (blåsider og sortsider). I 2014 blev der fanget 64.513 ringsæler og 63.811 grønlandssæler, jævnfør tabel 11.

 

Figur 8.1. Fangst af små hvaler

Anm.: Tallene for 2015 er foreløbige for ikke kvoterede små hvaler. Fangstdata for nar- og hvidhval kan ikke direkte sammenlignes med kvoter, idet fangsttallene inkluderer Østgrønland. Fangstdata for nar- og hvidhval for 2001-2005 er fra Piniarneq og fra 2006-2014 fra særmeldingskema afrapportering.

Kilde: Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

 

Antallet af nedlagte marsvin har været forholdsvis konstant gennem de sidste ti år. Antallet af nedlagte nar- og hvidhvaler faldt, jf. indførelsen af kvoter, men er nu svagt stigende for begge arter efter indførslen af overførelse af restkvoter mellem to fangstår, og nye videnskabelige tællinger samt modeller der har resulteret i højere kvoter for nogle bestande. Fangsten af forskellige arter gennem de seneste 6 år fremgår af tabel 11.

 

Antallet af nedlagte isbjørne har været stigende indtil 2003 og er nu gennem de sidste otte år konstant, jævnfør tabel 11. Isbjørnejagt har været kvoteret siden 2006. De fleste isbjørne fanges i Nord- og Nordøstgrønland, jævnfør tabel 12.