Tabel 10. Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned fordelt på bosted, køn og alder 2014

 

I alt

18-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

 

Alle bosteder

I alt

10,3

23,3

17,3

12,4

10,1

7,8

8,3

9,1

8,9

8,4

6,6

Mænd

10,3

22,1

15,5

11,7

10,1

7,6

8,3

9,3

9,9

9,5

7,6

Kvinder

10,3

24,6

19,5

13,2

10,1

8,1

8,4

8,9

7,7

7,0

5,1

 

Byer

I alt

10,0

22,3

16,3

12,4

9,8

7,7

7,9

9,1

9,0

8,1

6,3

Mænd

10,4

21,8

15,3

12,1

10,0

7,6

8,3

9,8

10,4

9,5

7,6

Kvinder

9,5

22,8

17,5

12,7

9,6

7,8

7,6

8,3

7,5

6,4

4,5

 

Bygder mm.

I alt

12,1

30,0

23,0

12,6

12,6

9,2

10,8

9,2

8,1

10,2

9,0

Mænd

9,5

24,4

16,4

9,4

10,8

8,0

8,3

6,7

6,8

9,4

7,7

Kvinder

16,0

35,6

32,1

17,2

14,8

10,5

14,3

12,6

9,7

11,9

12,3

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4