Tabel 5. Hovedbeskæftigelse og løn for den fastboende befolkning fordelt på køn og brancher 2014

 

Antal hovedbeskæftigede i gennemsnit pr. måned

Gennemsnitlig månedsløn fra hovedbeskæftigelse

 

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Alle

13.885

11.282

27.814

21.887

Fiskeri, fangst og landbrug

3.070

570

27.607

15.554

Råstofudvinding

90

20

42.245

38.033

Industri

165

60

29.160

22.931

Energi- og vandforsyning

322

60

27.932

24.719

Bygge og anlæg

1.567

153

27.463

19.640

Handel

1.494

1.424

20.769

14.698

Hotel- og restauration

338

405

19.458

14.458

Transport

1.874

625

29.923

25.697

Forretningsservice

884

539

34.658

24.863

Offentlig administration og service

3.122

6.704

26.730

23.407

Øvrige serviceerhverv

435

455

25.298

22.594

Uoplyst

524

268

42.016

29.933

Kilde: Statistikbanken. http://bank/stat.gl/ARDBFB2