Arbejdsstyrken

Arbejdsstyrken er mængden af arbejdskraft, der er udbudt på arbejdsmarkedet. Det vil med andre ord sige, at arbejdsstyrken består af alle personer, der enten er i beskæftigelse eller er ledige. Arbejdsstyrkestatistikken er derfor en overbygning af beskæftigelsesstatistikken og ledighedsstatistikken, hvor tallene i de to opgørelser i praksis blot lægges sammen. Idet ledighedsstatistikken kun dækker personer i alderen 18-64 år i den fastboende befolkning – defineret som bosiddende i landet hele opgørelsesåret – er arbejdsstyrken ligeledes kun opgjort for denne population. Beskæftigede og ledige, der er under 18 år eller over 64 år, eller som ikke har været bosiddende i landet hele opgørelsesåret indgår derfor ikke i arbejdsstyrkestatistikken.

 

Figur 6.1 viser, hvordan beskæftigelsen og ledigheden er fordelt inden for arbejdsstyrken. For at undgå mistolkninger af figuren bør det bemærkes, at 2. aksen starter ved 20.000 personer, og således er arealerne af de farvede områder ikke et udtryk for forholdet mellem beskæftigelse og ledighed. Af figuren ses det, at arbejdsstyrkens størrelse er forholdsvis stabil på trods af større sæsonudsving i både beskæftigelsen og ledigheden. Dog er der en tendens til, at den – i lighed med beskæftigelsen – er størst i sommerhalvåret. Arbejdsstyrken topper således i 3. kvartal, hvor den består af 500-700 flere personer end i 1. kvartal, hvor den er lavest.

 

Figur 6.1. Arbejdsstyrken inddelt i beskæftigede og ledige

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDSTK1

 

Oversigt 6.1 viser, hvordan den fastboende befolkning er fordelt i og uden for arbejdsstyrken. Oversigten viser, at relativt mange yngre mennesker står uden for arbejdsstyrken, hvilket i nogen grad skyldes, at mange enten er under uddannelse uden at have fritidsjob ved siden af eller er på barselsorlov. Det kan endvidere bemærkes, at også relativt mange i de ældre aldersgrupper er uden for arbejdsstyrken. Den højeste frekvens af personer i arbejdsstyrken finder man blandt de 40-44 årige, hvor 83 pct. enten var i beskæftigelse eller registreret ledige. I alt var 74 pct. af den fastboende befolkning mellem 18 og 64 år i arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned i 2014.

 

Oversigt 6.1. Arbejdsstyrken og den samlede fastboende befolkning 2014

 

Arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned

Personer uden for arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned

Samlet fastboende befolkning

Alle (18-64 år)

26.764

9.539

36.303

18-19 år

651

930

1.581

20-24 år

2.714

1.591

4.305

25-29 år

2.942

1.179

4.121

30-34 år

2.931

843

3.774

35-39 år

2.537

558

3.095

40-44 år

2.579

526

3.105

45-49 år

4.021

943

4.964

50-54 år

3.848

1.051

4.899

55-59 år

2.784

977

3.761

60-64 år

1.760

938

2.698

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDSTK1