Vandringer

Siden 1970’erne har nettovandringen varieret kraftigt fra år til år. Med enkelte undtagelser var udvandringen i 1980’erne generelt større end indvandringen. Denne tendens fortsatte i starten af 1990’erne, hvor en betydelig faldende indvandring øgede nettoudvandringen betydeligt i perioden 1990-1992. I årene 1991 og 1992 var nettoudvandringen så stor, at fødselsoverskuddet ikke kunne forhindre et fald i det samlede folketal. Fra 1993 til 1998 faldt nettoudvandringen for såvel personer født i Grønland som personer født uden for Grønland. Fra 2005 til 2008 var nettoudvandringen markant højere end i de foregående år, især blandt personer, som er født i Grønland.

 

Oversigt 8.1. Vandringer fordelt efter fødested. 2005-2015

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

I alt

Nettoindvandringer

-441

-645

-573

-638

-192

-159

-153

-712

-448

-583

-511

Indvandringer

2.511

2.395

2.404

2.526

2.540

2.448

2.281

2.188

2.063

2.146

2.177

Udvandringer

2.952

3.040

2.977

3.164

2.732

2.607

2.434

2.900

2.511

2.729

2.688

 

Født i Grønland

Nettoindvandringer

-382

-466

-508

-645

-275

-276

-303

-615

-336

-449

-525

Indvandringer

870

892

887

915

1.079

1.061

917

871

975

1.055

1.019

Udvandringer

1.252

1.358

1.395

1.560

1.354

1.337

1.220

1.486

1.311

1.504

1.544

 

Født udenfor Grønland

Nettoindvandringer

-59

-179

-65

7

83

117

150

-97

-112

-134

14

Indvandringer

1.641

1.503

1.517

1.611

1.461

1.387

1.364

1.317

1.088

1.091

1.158

Udvandringer

1.700

1.682

1.582

1.604

1.378

1.270

1.214

1.414

1.200

1.225

1.144

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

 

Mere end ni af 10 vandringer sker til og fra Danmark. De resterende vandringer foretages primært til og fra de øvrige skandinaviske lande.