Køn, alder og civilstand

 

Oversigt 2.1. Befolkningen fordelt på køn

 

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

I alt

52.940

55.558

55.732

56.124

56.969

56.452

55.984

55.847

Mænd

28.772

30.057

29.706

29.989

30.319

29.936

29.556

29.543

Kvinder

24.168

25.501

26.026

26.135

26.650

26.516

26.428

26.304

 

Procent

Mænd

54,3

54,1

53,3

53,4

53,2

53,0

52,8

52,9

Kvinder

45,7

45,9

46,7

46,6

46,8

47,0

47,2

47,1

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Der bor flere mænd end kvinder i Grønland, idet 53 procent af befolkningen er mænd. Generelt er der i de erhvervsaktive aldre flest mænd. Først i de ældste aldersklasser (over 70 år) er kvinderne i overtal.

 

Den generelt større andel af mænd i befolkningen skyldes en overvægt af mænd, blandt de som er født uden for Grønland. Denne gruppe er typisk bosat i Grønland af arbejdsmæssige grunde, og består af dobbelt så mange mænd som kvinder.

 

I gennemsnit er Grønlands befolkning yngre end den danske

 

Kun 7,7 pct. af befolkningen er fyldt 65 år og under 1 pct. er fyldt 80 år.

Som indikator viser forsørgerbyrden forholdet mellem antallet af personer i og udenfor de erhvervsaktive aldre. Forsørgerbyrden er et vigtigt samfundsøkonomisk nøgletal, idet det er de erhvervsaktive, der med skatter og afgifter skal betale for at forsørge børn og ældre. Udviklingen i forsørgerbyrden påvirker derfor skattetryk og serviceniveau i det offentlige.

 

Hvis den erhvervsaktive alder sættes til 20-64 år, kan forsørgerbyrden pr. 1. januar 2016 beregnes til 0,56. Det betyder, at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder er der 56 personer, der skal forsørges. Et historisk tilbageblik viser, at forsørgerbyrden i 1979 var 0,89, altså en noget højere forsørgerbyrde end i dag, men siden midten af 1990'erne har nøgletallet ligget på omkring 65 pr. 100 erhvervsaktive.

 

Det svarer i øvrigt til gennemsnittet for hele verdens befolkning.

(se World Population Data Sheet Population Reference Bureau - www.prb.org)

 

Figur 2.1. Andel ugifte personer, født i Grønland efter alder og køn 1980 og 2016

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst5

 

I figur 2.1 ses at det er blevet mere almindeligt at forblive ugift igennem de seneste 30 år. Det ses også, at langt flere grønlandsk fødte mænd forbliver ugifte end grønlandsk fødte kvinder.