Størrelse og vækst

Der bor 55.847 personer i Grønland (pr 1. januar 2016), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem de seneste 20 år. Frem til 2005 var folketallet svagt stigende, men det ser nu ud til at være svagt faldende, hvilket er en tendens, der forventes at fortsætte de kommende år.

 

Oversigt 1.1. Befolkningen fordelt på fødested

 

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

I alt

52.940

55.558

55.732

56.124

56.969

56.452

55.984

55.847

Grønland

43.751

46.306

48.412

49.369

50.272

50.226

49.975

49.826

Udenfor Grønland

9.189

9.252

7.320

6.755

6.697

6.226

6.009

6.021

Kilde: Grønlands Statistisk, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Ændringer i befolkningens størrelse over tid forklares med udviklingen i antal fødsler, dødsfald samt antal ind- og udvandrede. Forskellen mellem det årlige antal levendefødte og døde kaldes fødselsoverskuddet. Når der udvandrer flere end der indvandrer taler vi om (positiv) nettoudvandring. I figur 1.1 ses udviklingen i den årlige befolkningstilvækst, fødselsoverskuddet samt nettoudvandringer siden 1961. Det ses, at der i hele perioden har været et fødselsoverskud uden store årlige svingninger mens der har været større svingninger i nettoudvandringen. Dvs. når vi søger forklaringer på de årlige ændringer i befolkningens størrelse, er det først og fremmest vandringsmønstret som forklarer dette.

 

Figur 1.1. Befolkningstilvækst, fødselsoverskud, nettoindvandringer. Hele befolkningen

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedsat1

 

Fødselsoverskuddet var særligt højt i begyndelsen af 1960’erne på grund af en særdeles høj fertilitet. Indenfor få år blev fertilitetsniveauet halveret, og fødselsårgangene blev tilsvarende halveret. Man taler om ’de store årgange’ fra 1960’erne. Disse årgange er omkring dobbelt så store som årgangene i 10-årene før og efter. De store årgange har siden givet anledning til voldsomme svingninger i befolkningens aldersfordeling og de ses fortsat tydeligt i en befolkningspyramide. I 2016 er de mellem 46 og 56 år – og om 10 år vil de begynde at nærme sig pensionsalderen.

 

Figur 1.2. Befolkningspyramide 2016. Hele befolkningen

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1