Fremskrivning

Befolkningsfremskrivninger giver et skøn over befolkningens fremtidige størrelse og sammensætning.  Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsfremskrivning ikke er en sikker forudsigelse af den fremtidige udvikling, men beregninger, bestemt af en række forudsætninger om fødsler, dødsfald samt ind- og udvandring. Holder disse forudsætninger ikke, vil den faktiske udvikling afvige fra befolkningsfremskrivningen.

 

I fremskrivningen for 2016 er forventningen til den fremtidige fertilitet og dødelighed baseret på erfaringerne fra perioden 2011 – 2015, mens forudsætninger om vandringer baseres på en længere periode. For en detaljeret gennemgang af forudsætninger og model henvises til www.stat.gl/BED201602/o2

 

Oversigt 9.1. Befolkningsfremskrivning 2017-2025

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Hele befolkningen

55.750

55.647

55.556

55.454

55.351

55.245

55.133

55.033

54.909

Personer født i Grønland

49.734

49.640

49.554

49.460

49.374

49.278

49.193

49.080

48.979

Personer født udenfor Grønland

6.016

6.007

6.002

5.994

5.977

5.967

5.940

5.953

5.930

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/BEDPROG

 

I oversigt 9.1 og tabel 5 vises resultater fra fremskrivningen, fordelt efter fødested. Det ses, at antallet af personer i de to befolkningsgrupper udvikler sig i hver sin retning. Den del af befolkningen, der er født i Grønland, forventes at falde lidt fra 49.826 personer i 2016 til 48.979 personer i 2025. Den del af befolkningen, der er født uden for Grønland, forventes at være uændret fra 6.021 til 5.930 personer i 2025. Den samlede befolkning vil ifølge fremskrivningen stort set være faldende over de næste 10 år.