Samfundsmæssig bæredygtighed

Råstofloven kræver, at der ifm. aktiviteter, der antages at få væsentlig indflydelse på samfundsforhold, udarbejdes en vurdering af den samfundsmæssige bæredygtighed (VSB-redegørelsen), som skal godkendes af Naalakkersuisut. En VSB blev derfor udarbejdet ifm. de ansøgte off-shore, boreprogrammer for 2010 og 2011, og der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Selvstyret, kommunerne og Cairn Energy på baggrund heraf. Aftalen omfattede bl.a. udvikling af NUNAOIL, et kompetenceløft og ordrer til grønlandske virksomheder.

 

Der er ligeledes udarbejdet VSB-redegørelser for jernprojektet ved Isukasia, rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat og  eudialyt-projektet ved Killavaat Alannguat. VSB-redegørelserne har alle været i høring i forbindelse med ansøgningerne om udnyttelsestilladelser, og danner herefter baggrund for IBA-forhandlingerne (Impact Benefit Agreement) med selskaberne.

Råstofskolen i Sisimiut, et center for uddannelses- og kompetencetiltag på råstofområdet, stod færdig i efteråret 2010.

 

Links

Råstofstyrelsen, www.govmin.gl