Offentlig hjælp

Enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til offentlig hjælp ved akut trang, såfremt den pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets ophold.

 

Der kan også ydes offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter samt til enkeltudgifter, hvis man opfylder betingelserne herfor.

 


Oversigt 4.1. Kommunalt registrerede modtagere af positive sociale ydelser samt udbetalte beløb til sociale ydelser efter hovedtyper

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

Antal

Sociale ydelser, samlet opgørelse 

17.105

17.446

17.389

17.572

17.287

Offentlig hjælp, i alt   

8.302

8.596

8.653

8.686

8.606

Arbejdsmarkedsydelse, i alt   

3.521

3.632

3.374

3.317

3.254

Barselsdagpenge, i alt   

1.155

1.079

1.023

1.308

1.030

Førtidspension, i alt     

2.925

3.073

2.990

2.912

2.809

Alderspension, i alt   

3.838

3.898

3.943

3.949

3.980

 

1.000 kr.

Sociale ydelser, samlet opgørelse   

788.675

820.710

825.891

868.639

880.089

Offentligt hjælp, i alt   

120.656

131.543

143.939

156.199

166.837

Arbejdsmarkedsydelse, i alt     

39.804

46.741

41.999

40.496

42.667

Barselsdagpenge, i alt   

34.471

33.649

31.740

32.276

33.238

Førtidspension, i alt   

243.958

256.187

250.792

259.454

254.099

Alderspension, i alt     

349.786

352.590

357.420

380.214

383.248

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002 )

 

Oversigt 4.2. Udbetalte beløb til arbejdsmarkedsydelser i 2014

 

0-14 år

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

I alt

 

1000 kr.

Arbejdsmarkedsydelse ved ledighed

 -

5.162

4.558

7.020

9.455

 ..

26.238

Arbejdsmarkedsydelse ved hjemsendelse

 -

1.530

978

1.529

2.064

 ..

6.105

Arbejdsmarkedsydelse ved sygdom

 ..

974

1.706

2.980

4.557

108

10.325

Anm.: Alderen er hvert år opgjort pr. 31. december

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002 )

 

Oversigt 4.3. Kommunalt registrerede udbetalte beløb til førtids- og alderspension i 2014

Aldersgrupper

 0-14 år

 15-29 år

 30-39 år

 40-49 år

 50-64 år

 65 år +

 I alt

 

1.000 kr.

 Førtidspension, grundbeløb   

 -

13.923

18.143

45.569

148.660

5.365

231.660

 Førtidspension, lommepenge   

 -

712

671

511

1.308

 ..

3.259

 Alderspension, grundbeløb   

 -

 -

 -

 -

 -

363.673

363.673

 Alderspension, lommepenge   

 ..

 -

 -

 -

 -

9.821

9.821

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002 )

 

Oversigt 4.4. Modtagere opgjort på ydelsestype og køn, samt ydelsestype og udbetalte beløb 2014

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

Antal

Offenligt hjælp

4.672

3.934

8.606

Arbejdsmarkedsydelse

1.718

1.536

3.254

Barselsdagpenge

211

819

1.030

Førtidspension

1.432

1.377

2.809

Alderspension

1.969

2.011

3.980

 

1.000 kr.

Offenligt hjælp

81.118

85.720

166.838

Arbejdsmarkedsydelse

25.153

17.514

42.667

Barselsdagpenge

1.888

31.350

33.238

Førtidspension

131.971

122.128

254.099

Alderspension

187.714

195.534

383.248

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002 )

 

Oversigt 4.5. Antal kommunalt registrerede modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2014

 

Kommune

Kujalleq

Kommuneqarfik

Sermersooq

Qeqqata

Kommunia

Qaasuitsup

Kommunia

I alt

 

Antal

Sociale ydelser, samlet opgørelse 

2.744

5.627

2.806

6.361

17.287

Offentlig hjælp, i alt 

1.343

3.158

1.185

3.074

8.606

Offentlig hjælp, skattepligtig hjælp 

1.260

2.946

1.171

2.907

8.138

Offentlig hjælp, ikke skattepligtig hjælp 

198

681

47

640

1.563

Arbejdsmarkedsydelse, i alt 

514

800

575

1.373

3.254

Arbejdsmarkedsydelse, ledighed 

391

495

379

528

1.790

Arbejdsmarkedsydelse, hjemsendelse 

 -

 -

 -

625

625

Arbejdsmarkedsydelse, sygdom 

163

353

251

471

1.233

Barselsdagpenge, i alt 

143

353

186

362

1.030

Førtidspension, i alt 

448

932

410

1.046

2.809

Førtidspension, grundbeløb 

420

876

390

1.008

2.669

Førtidspension, lommepenge 

32

70

25

48

174

Førtidspension, børnetillæg 

104

181

104

238

621

Førtidspension, personligt hjælp 

166

383

162

560

1.267

Alderspension, i alt 

725

1.063

765

1.451

3.980

Alderspension, grundbeløb 

654

993

693

1.288

3.606

Alderspension, lommepenge 

91

84

101

199

475

Alderspension, børnetillæg 

13

10

 ..

 ..

31

Alderspension, rådighedsbestemte tillæg 

89

297

 -

131

516

Alderspension, personligt tillæg 

86

98

195

391

768

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002 )

 

Oversigt 4.6. Kommunalt registrerede udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2014

 

 Kommune

Kujalleq

 Kommuneqarfik Sermersooq

 Qeqqata

Kommunia

 Qaasuitsup

Kommunia

 I alt

 

1.000 kr.

 Sociale ydelser, samlet opgørelse  

143.768

288.735

140.079

307.515

880.089

 Offentligt hjælp, i alt   

21.793

76.132

21.291

47.630

166.837

 Offentligt hjælp, skattepligtig hjælp   

20.491

73.105

21.067

42.756

157.411

 Offentligt hjælp, ikke skattepligtig hjælp   

1.302

3.027

224

4.874

9.427

 Arbejdsmarkedsydelse, i alt   

7.943

11.383

6.381

16.961

42.667

 Arbejdsmarkedsydelse, ledighed   

6.493

8.040

4.482

7.223

26.238

 Arbejdsmarkedsydelse, hjemsendelse   

 -

 -

 -

6.105

6.105

 Arbejdsmarkedsydelse, sygdom   

1.451

3.343

1.898

3.633

10.325

 Barselsdagpenge, i alt   

4.971

11.391

5.300

11.575

33.238

 Førtidspension, i alt   

39.764

84.817

35.349

94.170

254.099

 Førtidspension, grundbeløb   

36.929

77.489

32.442

84.799

231.660

 Førtidspension, lommepenge   

618

1.291

449

901

3.259

 Førtidspension, børnetillæg   

1.177

2.025

1.039

2.867

7.108

 Førtidspension, personligt hjælp   

1.039

4.012

1.419

5.602

12.072

 Alderspension, i alt   

69.297

105.013

71.759

137.179

383.248

 Alderspension, grundbeløb   

66.412

99.879

67.382

130.001

363.673

 Alderspension, lommepenge   

1.880

1.757

1.927

4.257

9.821

 Alderspension, børnetillæg   

89

114

 ..

 ..

289

 Alderspension, rådighedsbestemte tillæg   

381

2.951

 -

502

3.835

 Alderspension, personligt tillæg   

534

311

2.408

2.376

5.629

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002 )


 

Krisecentre

Krisecentrene er midlertidige bosteder for kvinder eller mænd og deres børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende kriser i relation til familie eller samlivsforhold. Under opholdet modtager de rådgivning, omsorg eller anden form for hjælp.

Der er krisecentre i Nuuk, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.

 

Familiecentre

Familiecentrene udøver en målrettet social indsats over for udsatte børn og familier. Opgaverne spænder fra familiebehandling, rådgivning, krisehjælp, supervision rådgivning m.m. Familiecentrene finansieres og drives af kommunerne. Der er etableret tilskudsordninger fra Selvstyret, der er medvirkende til at sikre driften af familiecentrene. Der er i dag familiecentre i Qaanaaq, Upernavik, Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat, Kangaatsiaq, Sisimiut, Maniitsoq, Tasiilaq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq.