Landslægeembedet

Landslægeembedet i Grønland har en direkte forbindelse til Departementet for Sundhed og foretager visse opgaver som:

·       overvåge sundhedstilstanden i Grønland

·       følge udviklingen i forhold, der har betydning for sundheden

·       føre tilsyn med Sundhedsvæsenet

·       yde sundhedsfaglig rådgivning til Grønlands Selvstyre

·       indsamle og bearbejde medicinalstatistiske oplysninger

·       foretage sundhedsfaglig vurdering i miljøsager

·       bistå rets- og politimyndigheder efter behov

·       varetage den indledende sagsbehandling af klager fra patienter på vegne af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn.

 

Læs mere om Landslægeembedet på: www.nun.gl