Forebyggelse af selvmord

I 2007 etableredes en telefonrådgivning for mennesker i personlig krise, Attavik 146. Det er en gratis, anonym og landsdækkende telefonrådgivning.

 

PAARISA-netværket har et tæt samarbejde med kommunerne om forebyggelse af selvmord og afholder kurser for fagpersoner i selvmordsforebyggelse, hvor organisationen også producerer landsdækkende TV- og radiokampagner om selvmord og forebyggelsen heraf.

 

Figur 11.1. Selvmord i Grønland

Kilde: Landslægeembedet og Grønlands Statistik

 

Statens Institut for Folkesundhed har i 2011 gennemført undersøgelsen ”Unges Trivsel i Grønland”. Resultaterne fra undersøgelsen er publiceret i ”Det Svære Ungdomsliv” som kan hentes på www.si-folkesundhed.dk

Undersøgelsen viser at de fleste unge har en sund og tryg opvækst alligevel er der også nogle unger, der har det vanskeligt.