Piareersarfiit

Piareersarfiit er vejledningscentre og boglig opkvalificeringsskoler, der ligger i alle byer. Her kan vejlederne hjælpe med at afklare personlige og faglige kompetencer og muligheder for at komme i arbejde og starte på en uddannelse.

 

Piareersarfiit-centrene kan også vejlede om uddannelser i både Grønland og Danmark.

 

Piareersarfiit giver kursus i Anerkendt Erhvervsuddannelsesforløb (AEU), Folkeskolens afgangsprøve (FA) og andre forløb.

 

Elever på Piareersarfiit bliver optaget på grund af:

·       deres karakterer i folkeskolen og

·       visitationsudvalgets vurdering om ansøgeren har god mulighed for at gennemføre et forløb.

Flere af ansøgere som ikke er blevet optagede har ikke behov for opkvalificering, disse personer bliver i stedet for henvist direkte til uddannelse.