Folkeskolen

Der har været undervisningspligt i Grønland i mere end 100 år. Der er obligatorisk skolegang i ni år, og der tilbydes undervisning på 10. klassetrin. Undervisningen er gratis for eleverne.

 

Inatsisartut fastsætter de lovmæssige rammer for folkeskolen og dens styrelse, men de centrale administrative og faglige funktioner varetages af Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

 

I kommunerne er det kommunalbestyrelserne, der fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Ved hver skole er der en skolebestyrelse, som inden for de fastsatte rammer og mål udarbejder handlingsplaner for skolens virksomhed. På mindre skolesteder kan bygdebestyrelsen varetage denne funktion.

 

Den administrative og pædagogiske ledelse af de enkelte kommuners skolevæsen varetages af en skoledirektør eller en ledende skoledirektør.

 

Oversigt 3.1. Elever i folkeskolen

 

2007 /2008 1)

2009 /2010

2010 /2011

2011 /2012

2012 /2013

2013 /2014

2014 /2015

I alt

10.701

9.470

9.290

8.810

9.019

8.643

8.485

 

Elever i folkeskolen

1.-3. klasse (1. trin)

2.582

2.558

2.535

2.431

2.448

2.361

2.306

4.-7. klasse (2. trin)

5.794

3.509

3.374

3.180

3.294

3.182

3.145

8.-10. klasse (3. trin)

1.879

2.828

2.818

2.542

2.587

2.374

2.313

Privatskoler 2)

94

91

141

214

221

197

191

Specialklasser

352

484

422

443

469

529

530

Heraf i bygder

1.492

1.541

1.348

1.256

1.202

1.212

1.129

Bemærk: p.g.a. manglende indberetning fra kommunerne er tallene for 2008/2009 ikke blivet inddraget.

Note: 1) tallene for 2007/2008 inkluderer ikke Kangaatsiaq Kommunes bygdeskole, Iginniarfiup Atuarfia. 2) Elever i Ilimmarfiaraq er ikke inkluderet i tallene for 2013/2014 samt 2014/2015.

Kilde: Inerisaavik, Ilimmarfiaraq og Nuuk Internationale Friskole

 

Siden 2002 har folkeskolen været 10-årig og opdelt i tre trin, omfattende et treårigt trin for de yngste, et fireårigt mellemtrin og et treårigt trin for de ældste.

 

Undervisningen på alle trin omfatter fagområderne:

·       Sprog, det vil sige fagene grønlandsk, dansk, engelsk og et tredje fremmesprog

·       Kultur og samfund, det vil sige samfundsfag og faget religion og filosofi

·       Fagene matematik og natur

·       Personlig udvikling, det vil sige undervisning i sundhed, social og emotionel læring, uddannelses- og erhvervsorientering samt andre psykologiske og sociale emner

·       Lokale valg, det vil sige undervisning inden for det praktisk-musiske område samt deltagelse i kulturelle, sociale og erhvervsrettede aktiviteter.

 

Der er specialundervisning for de elever, der skønnes at have behov for det. Undervisningen tilrettelægges i stor udstrækning efter samråd med den pædagogisk/psykologiske rådgivning.

 

Kun få elever benytter sig af muligheden for at forlade folkeskolen efter 9. skoleår. Enkelte benytter sig af muligheden for dispensation til at forlade folkeskolen efter det 8. skoleår, når forældre og skolen er enige om det.

 

Oversigt 3.2. Aflagte prøver i folkeskolen

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver

I alt .........................

7.090

6.511

6.450

6.516

5.967

5.437

Grønlandsk færdighed ..........

781

734

719

726

676

611

Grønlandsk skriftlig fremstilling .....

773

731

722

741

671

613

Dansk færdighed ..............

799

729

718

730

671

612

Dansk skriftlig fremstilling .........

796

733

724

739

669

610

Engelsk færdighedsprøve ........

798

723

714

699

668

601

Engelsk skriftlig fremstilling .......

792

712

721

706

668

591

Matematik Færdighedsprøve ......

797

727

715

723

657

593

Matematik problemregning .......

797

736

715

728

662

606

Samfundsfag .................

388

217

362

376

288

228

Religion og filosofi ..............

369

225

340

348

337

115

Naturfag .....................

-

244

-

-

 -

257

 

Folkeskolens afsluttende mundtlige prøver

I alt .........................

3.288

2.999

2.848

2.977

2.704

2.458

Grønlandsk ...................

325

273

226

258

272

210

Dansk .......................

326

268

281

297

218

228

Engelsk .....................

298

290

311

255

256

217

Matematik ....................

405

367

368

361

372

284

Samfundsfag  .................

4

191

173

176

157

193

Religion og filosofi ..............

5

184

185

175

99

154

Fysik/kemi ....................

399

331

343

355

305

316

Biologi ......................

359

176

174

208

174

145

Naturgeografi .................

376

163

160

178

204

98

3. fremmedsprog  ..............

4

-

1

1

 -

 -

Lokale valg ...................

15

23

11

5

16

 -

Fremlæggelse af projektopgave ...

772

733

615

708

631

613

Kilde: Inerisaavik