Tabel 9. Landskassens aktiver og passiver

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

Mio. kr.

Nettoomsætning

881

730

810

843

1.135

Likvide- og fondsbeholdninger

1.047

927

1.063

1.139

1.186

Kortfristede tilgodehavender

454

551

854

763

1.189

Kortfristet gæld

-621

-748

-1.107

-1.059

-1.240

Investering i og udlån til virksomheder

4.782

4.959

5.259

5.336

5.319

Mellemværende med virksomheder

5

116

210

63

98

Udlån til virksomheder

1.851

2.077

2.289

2.390

2.319

Aktier

2.905

2.739

2.747

2.777

2.827

Nettostyrede virksomheder

21

26

13

105

75

Andre langfristede udlån

1.494

1.268

1.303

902

876

Gæld og henlæggelser i alt

1.002

1.150

1.418

1.220

1.690

Langfristet gæld

250

250

600

600

600

Henlagte midler

752

900

818

620

1.090

Balancekonto

6.154

5.806

5.954

5.862

5.640

Kilde: Landskassens regnskaber