Internationale sammenligninger

Af Figur 4.1 fremgår det, at Grønland ligesom de øvrige nordiske lande, er stærkt afhængig af import fra omverdenen. Grønland ligger på linje med Island og har en importkvote på omkring 37 pct. Norge har den laveste importkvote, hvilket hænger sammen med adgangen til egen olie.

 

Figur 4.1. Importkvoter for de nordiske lande 2013

Kilde: Grønlands Statistik, Nordisk Statistik og Hagstova Føroya