Grønland og Kyotoprotokollen

Grønland er ikke part i FN's rammekonvention om klimaforandringer og i Kyotoprotokollen til FN's rammekonvention om klimaforandringer, der har som målsætning at mindske udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

 

Inatsisartut (Grønlands Landsting) bad Danmark ratificere Kyotoprotokollen uden forbehold for Grønland, mens der efter det færøske lagtings ønske blev taget et territorialt forbehold for Færøerne. I forbindelse med den danske ratifikation indgik Grønland og Danmark en rammeaftale om ratifikation af Kyotoprotokollen i september 2001. Efter denne aftale skulle Grønland yde en aktiv indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser i forhold til 1990. Desuden skal Grønland bidrage til, at der kan sendes årlige opgørelser over udledningen af drivhusgasser til FN's klimasekretariat.