Skibstrafik

Havnene udgør en vigtig del af landets infrastruktur. I visse byer og bygder sker al forsyning med gods og transporten af passager ad søvejen. Havnene betjener desuden fiskeriet.

 

Transporten af gods til og fra Grønland og internt mellem byerne varetages af rederiet Royal Arctic Line A/S. Grønlandshavnen i Aalborg er hovedhavn for gods til og fra Grønland.

 

Transporten af gods fra byer til bygder bliver varetaget af selskabet Royal Arctic Bygdeservice A/S.

 

Rederiet Arctic Umiaq Line A/S har befordret passagerer langs Grønlands vestkyst siden 1997. Arctic Umiaq Line A/S er i dag ejet af Air Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S i fælleskab. Rederiet befordrer passagerer på rent kommercielle vilkår og råder over ét passagerskib. Det er dog ikke muligt at drive interregionalt kystskib uden et offentligt bidrag til aktiviteten, hvorfor Grønlands Selvstyre bidrager med gennemsnitlig 10 mio. kr. i årene 2012 – 2016.