Valg til Folketinget

Grønland vælger to medlemmer til Folketinget. Der har senest været valg til Folketinget den 18. juni 2015. Ved den lejlighed valgtes Aleqa Hammond (Siumut) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

 

Se mere om de valgte folketingsmedlemmer på denne hjemmeside: www.folketinget.dk

 

Oversigt 8.1. Valg til Folketinget den 18. juni 2015

 

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Demokraatit

Partii Naleraq

Blanke og andre ugyldige stemmer

I alt
afgivne stemmer

Antal vælgere

Stemme-procent

Afgivne stemmer i alt

1.526

7.904

7.831

1.753

962

538

20.514

41.048

50

Qaasuitsup Kommunia

427

1.925

2.796

330

413

153

6.044

12.561

48,1

Qeqqata Kommunia

302

959

1.621

233

235

71

3.421

6.961

49,1

Kommuneqarfik Sermersooq

586

3.873

2.198

1.049

224

240

8.170

16.330

50

Kommune Kujalleq

211

1.147

1.216

141

90

74

2.879

5.196

55,4

Bemærkning: Der er tale om de forløbige resultater, da den endelige opgørelse af valget ikke endnu er foretaget.

Kilde: Rigsombudsmanden i Grønland

 

Oversigt 8.2. Valg til Folketinget siden Hjemmestyrets indførelse

Valgdato

Akulliit

Partiia

Atas-sut

Inuit

Ataqa-tigiit

Issittup

Partia

Parti Nale-raq

Siu-mut

Demo-

kraatit

Uden

for

par-tierne

Stemme-

procent

Gyldige stemmer

Blanke og andre ugyldige stemmer

 

Afgivne

stem-

mer

Stemme-berettiget

 i alt

 

Procent

 

Antal

15. febr. 1977

.

47,7

.

.

.

52,3

.

.

70

 

17.605

384

17.989

25.691

23. okt. 1979

.

45

.

.

.

43,9

.

11,1

50,3

 

14.235

690

15.191

30.191

8. dec. 1981

.

48,9

.

.

.

37,7

.

13,4

61

 

18.878

925

19.803

32.466

10. april 1984

.

43,5

13,7

.

.

42,8

.

.

64

 

21.395

633

22.028

34.448

8. sept. 1987

.

41,3

12,5

2,9

.

43,3

.

.

44,9

 

16.046

934

16.980

37.800

10. maj 1988

.

38,7

17,3

3,9

.

40,1

.

.

57,9

 

20.999

1.169

22.168

38.301

12. dec. 1990

.

36,6

17

1,9

.

42,8

.

1,7

50,8

 

19.339

741

20.080

39.511

21. sept. 1994 (1)

7,4

34,7

-

-

.

-

.

57,8

58,7

 

21.595

765

22.360

38.113

11. marts 1998

0,4

36

21,6

-

.

36,4

.

5,6

63,4

 

23.286

891

24.177

38.155

20. nov. 2001

.

22

31

-

.

26

.

21

61,5

 

23.260

559

23.819

38.710

8. febr. 2005 (2)

.

16,4

25

.

.

33,6

21,3

3,6

59,6

 

23.108

417

23.525

39.447

13. nov. 2007

.

16,3

33,2

.

.

32,2

18,3

.

64,5

 

25.105

484

25.589

39.706

15. sept. 2011

.

7,6

42,6

.

.

37,2

12,6

-

57,5

 

22.498

1.048

23.546

40.937

18. juni 2015 (3)

.

7,5

38,5

.

4,7

38,2

8,5

.

50

 

19.976

538

20.514

41.048

Folketingvalgte i 2015

 

 

 

 

 

 

I alt

-

-

1

-

 

1

-

-

 

 

 

 

 

 

Heraf kvinder

-

-

1

-

 

1

-

-

 

 

 

 

 

 

Anm.: Andelen i pct. er beregnet på grundlag af gyldige stemmer frem til folketingsvalget den 20. november 2001. Fra og med 2005 er stemmeprocenten beregnet af de afgivne stemmer.

Noter: 1) Kandidatforbund mellem Siumut og IA.

2) Kandidaterne fra Kandidat, der efterfølgende har etableret sig som parti, opstillet ved valg til Folketinget udenfor partierne. (3) Der er tale om de forløbige resultater, da den endelige opgørelse af valget ikke endnu er foretaget)

Kilde: Rigsombudsmanden i Grønland