Politiet

Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet.

 

Politikredsen er opdelt i 4 geografiske politiregioner, hvor opdelingen af politiet er sammenfaldende med kommunernes grænser og omfatter følgende byer (angivet fra syd):

·         Politiet i Kujataa dækker Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

·         Politiet i Sermersooq dækker Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

·         Politiet i Qeqqa dækker Maniitsoq, Kangerlussuaq og Sisimiut.

·         Politiet i Qaasuitsoq dækker Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Pituffik og Qaanaaq.

 

Hovedstation i de 4 regioner er markeret ved understregning.

 

Politikredsen er tilsluttet Rigspolitiets centrale registre, herunder kriminalregisteret, registrene over det europæiske Schengen Informations System (SIS), (se herom senere i afsnittet.) Desuden er politiet tillagt fogedmyndighed i bødesager og udsættelsessager.

 

Grønland har siden 1. januar 2010 haft egentlige fogedretter, der er placeret i kredsretterne. De behandler alle civile pengekrav, mens eksempelvis udsættelsessager stadig behandles af politiet.

 

Politimesterembedet, der er placeret i Nuuk, er opdelt i 3 søjler: Administrativ, operativ og juridisk. Sidstnævnte er politikredsens anklagemyndighed.

 

Se mere om politiet på denne hjemmeside: www.politi.dk/Groenland

 

Oversigt 1.1. Personale hos Politiet i Grønland

 

2009

2010

2011

2012

2013

Personale i alt

298

303

282

298

313

Politipersonale

115

117

109

118

135

Politielever

29

27

17

17

17

Reservebetjente

48

50

49

48

45

Kommunefogeder

49

48

44

44

47

Kutterbesætning

21

21

21

21

21

Juridiske medarbejdere

7

7

8

9

9

Kontorpersonale

28

32

33

39

37

Viceværter

1

1

1

2

2

Kilde: Årsstatistik – Politimesteren i Grønland

 

Oversigt 1.2. Udstedte pas og kørekort

 

2009

2010

2011

2012

2013

Pas og kørekort

       8.043

       5.669

       4.986

       4.447

        4.503

- Udstedte pas

       5.989

       3.731

       3.191

       3.000

       3.089

- Udstedte kørekort

       2.054

       1.938

       1.795

       1.447

       1.414

Kilde: Politimesteren i Grønland – Årsstatistik

 

Oversigt 1.3. Overtrædelser af færdselsloven

 

2009

2010

2011

2012

2013

Overtrædelser af færdselsloven i alt

912

1105

829

806

912

Færdselsuheld

156

166

133

116

100

- Ringe/ingen materiel skade

100

90

77

63

59

- Betydelig materiel skade

34

38

26

34

23

- Spiritus/promille kørsel m/personskade

5

6

1

6

3

- Spiritus/promille kørsel u/personskade

17

32

29

13

15

Spiritus og promille kørsel

157

139

119

108

129

Færdselsloven i øvrigt

599

800

577

582

683

- Mangler ved køretøj

11

37

19

23

14

- Overtrådt registreringsbekendtgørelsen

0

4

3

0

4

- Kørsel uden førerret

83

115

83

117

71

- Kørsel uden medbragt kørekort

30

37

35

32

55

- Kørsel uden erhvervsmæssig førerret

2

2

2

2

1

- Særlige regler for knallertkørsel

17

20

4

8

2

- Særlige regler for snescooterkørsel

1

2

16

2

5

- Manglende agtpågivenhed

15

17

11

14

8

- Ikke efterkommet anvisning

46

52

27

29

46

- Forpligtelser ved færdselsuheld

31

23

32

23

17

- Overtrådt hastighedsbestemmelser

30

89

17

5

26

- Sikkerhedssele/børn ej fastspændt

-

42

48

67

152

- Ikke brug af styrthjelm

14

28

27

21

14

- Benyttet mobiltelefon under kørsel

-

96

112

72

70

- Kørsel i frakendelsestiden

11

15

11

15

15

- Overtrådt andre regler i færdselsloven

271

121

92

116

142

- Øvrige overtrædelser af færdselsloven

37

100

38

36

41

Kilde: Politimesteren i Grønland – Årsstatistik

 

Oversigt 1.4. Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, samt mængde

 

Sagsantal

Hashmængde

i gram

Kokain

i gram

 Penge i alt

Station

585

         73.693,01

2

     5.129.285,75

Nanortalik

6

15,60

0

             18.425,00

Qaqortoq

18

1.847,70

0

             79.200,00

Narsaq/Narsarsuaq

20

1.343,90

0

           120.100,00

Paamiut

10

694,93

0

0

Nuuk + ukendt by

282

53.945,94

0

        2.511.568,00

Tasiilaq

7

12,60

0

             42.100,00

Illoqqortoormiut

0

0

0

0

Maniitsoq

21

489,60

0

0

Kangerlussuaq

57

7.752,06

0

        2.268.400,00

Sisimiut

53

1.469,18

0

             23.033,75

Aasiaat

48

2.354,80

0

             32.938,50

Qeqertarsuaq

9

284

0

             16.720,50

Qasigiannguit

12

773,40

0

                5.800,00

Ilulissat

37

2640,30

2

             11.000,00

Uummannaq

4

29

0

0

Upernavik

1

40

0

0

Pituffik

0

0

0

0

Qaanaaq

0

0

0

0

Kilde: Politimesteren i Grønland – Årsstatistik