Kriminalloven

Når man taler om kriminalsager, kan lovgivningen opdeles i to lovsæt, nemlig kriminalloven og særlovgivningen.

Kriminalloven dækker samme område som straffeloven i Danmark, herunder krænkelse af offentlig myndighed, forbrydelse i familieforhold, forbrydelse mod kønssædeligheden, forbrydelser mod liv og legeme og formueforbrydelser.

 

Oversigt 2.1. Overtrædelse af kriminalloven

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kriminalloven i alt

5.626

5.655

5.150

5.336

4.713

Forbrydelser med liv og legeme

898

867

807

769

754

 - heraf drab

11

11

2

7

6

 - heraf drabsforsøg

22

25

19

12

16

 - uagtsomt manddrab

0

3

0

0

1

 - heraf vold

865

828

786

750

731

Forbrydelser mod kønssædeligheden

347

382

324

300

311

 - heraf voldtægt inklusive voldtægtsforsøg

129

165

128

142

112

 - heraf kønsligt forhold til barn under 15 år

66

64

75

54

70

 - heraf kønsligt forhold v. forførelse af person u. 18 år

0

1

1

6

4

 - heraf kønsligt udnyttelse af afhængighedsforhold

0

2

1

3

6

 - heraf blufærdighedskrænkelse

152

150

119

95

119

Formueforbrydelser

2.671

2.744

2.552

2.844

2.426

 - heraf indbrud

772

849

688

849

676

 - heraf tyveri

991

955

891

961

834

 - heraf bedrageri, underslæb, mandatsvig m.v.

183

185

204

246

175

 - heraf butikstyveri

707

741

749

744

700

 - heraf røveri

18

14

20

44

41

Hærværk

858

839

710

715

658

Brugstyverier

338

282

265

287

154

Kriminalloven i øvrigt

514

541

492

421

409

Bemærkning: Opsætningen af statistikken fremstår i 2013 markant forskellig fra den årsstatistik Grønlands Politi har offentliggjort de foregående år, derfor kan tallene fra årene 2009, 2010, 2011 og 2012 være anderledes end tidligere udgivet.

Kilde: Politimesteren i Grønland – Årsstatistik