Dette afsnit udkom d. 1. juli 2014.

 

Offentlig hjælp

Offentlig hjælp ydes kun, hvis behovet ikke dækkes af andre ydelser. Offentlig hjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, der trådte i kraft 1. april 2007.

 

Arbejdsmarkedsydelse

Arbejdsmarkedsydelse (før benævnt takstmæssig hjælp) ydes som erstatning for tab af arbejdsindtægt forårsaget af arbejdsløshed, sygdom eller ulykke. Arbejdsmarkedsydelse ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse, der trådte i kraft 1. juli 2006.

 

Barselsdagpenge

Retten til barselsdagpenge er betinget af, at der er tale om et indtægts¬tab under barselsorloven. Barselsdagpenge ydes i henhold til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, der trådte i kraft 1. marts 2010.

 

Førtidspension

Førtidspension ydes efter Inatsisartutforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, der er ændret ved Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010. Forordningen trådte i kraft den 1. juli 2010.

 

Alderspension

Alderspension ydes efter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, der trådte i kraft den 1. juli 2007.

 

Samlet antal modtagere og udbetalte beløb til sociale ydelser fremgår af efterfølgende figurer og oversigter.

 

I nærværende socialstatistik opgøres en person som modtager af en social ydelse, hvis summen af betalinger af den pågældende ydelse på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem i det pågældende regnskabsår er positiv. En modtager af en socialydelse kan således være en person der modtager fuld alderspension hele året, men det kan også være en person, der kun i en enkelt måned modtager et mindre beløb i offentlig hjælp. Da en person i samme år kan modtage flere forskellige ydelser, er der færre personer i den samlede opgørelse end i opgørelserne af de enkelte ydelsestyper.

 

I nedenstående oversigter og oversigter opgøres antallet af modtagere som alle personer der i løbet af et regnskabsår har modtaget opgørelser i en kortere eller længere periode.

 

Figur 5.1. Samlet antal modtagere af sociale ydelser

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 5.2. Samlet udbetalte beløb til sociale ydelser

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 5.3. Antal modtagere af førtidspension opgjort på køn i 2013

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.1. Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtyper

 

2010

2011

2012

2013

Befolkningen på 15 år og opefter pr. 31. januar

43.925

44.251

44.234

44.238

Sociale ydelser, samlet opgørelse

17.105

17.446

17.389

17.572

Offentlig hjælp i alt

8.302

8.596

8.653

8.686

Arbejdsmarkedsydelse i alt

3.521

3.632

3.374

3.317

Dagpenge ved barsel i alt

1.155

1.079

1.023

1.308

Førtidspension i alt

2.925

3.073

2.990

2.921

Alderspension i alt

3.838

3.898

3.943

3.949

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.2. Udbetalte beløb til sociale ydelser efter hovedtyper

 

2010

2011

2012

2013

 

1000 kr.

 

 

 

Befolkningen på 15 år og opefter pr. 31. december

43.925

44.251

44.234

44.238

Sociale ydelser, samlet opgørelse

788.675

820.710

825.891

868.639

Offentlig hjælp i alt

120.656

131.543

143.940

156.199

Arbejdsmarkedsydelse i alt

39.804

46.741

41.999

40.496

Dagpenge ved barsel m.v. i alt

34.471

33.649

31.740

32.276

Førtidspension i alt

243.958

256.187

250.792

259.454

Alderspension i alt

349.786

352.590

357.420

380.214

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.3. Modtagere af offentlig hjælp i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

Skattepligtig offentlig hjælp

2.986

1.583

1.861

1.681

97

27

8.235

Ikke skattepligtig offentlig hjælp

370

263

410

407

77

26

1.553

Anm: Alderen er hvert år opgjort pr. 31.december

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.4. Udbetalte beløb til offentlig hjælp i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

 

 

 

1.000 kr.

 

 

 

 

Skattepligtig offentlig hjælp

41.177

33.839

39.263

32.327

735

32

147.373

Ikke skattepligtig offentlig hjælp

2.429

1.699

2.045

1.867

667

119

8.826

Anm: Alderen er hvert år opgjort pr. 31.december

Kilde: Grønlands Statistik

 

 

Oversigt 5.5. Modtagere af arbejdsmarkedsydelser i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

Arbejdsmarkedsydelse ved ledighed

384

327

453

512

..

-

1.676

Arbejdsmarkedsydelse ved hjemsendelse

224

138

229

197

..

-

788

Arbejdsmarkedsydelse ved sygdom

227

203

395

525

16

-

1.366

Note: Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne i alt og Uoplyst under aldersgrupperne, vises de som ..(2 prikker af hensyn til diskretion. Og når antallet af personer er over 5 personer, lægges de sammen under Uoplyst-rækken.

Anm: Alderen er hvert år opgjort pr.31.december

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.6. Udbetalte beløb til arbejdsmarkedsydelser i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

 

.

 

1.000 kr.

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsydelse ved ledighed

3.860

4.001

5.963

7.120

32

-

20.976

Arbejdsmarkedsydelse ved hjemsendelse

1.756

1.245

2.408

2.392

30

-

7.831

Arbejdsmarkedsydelse ved sygdom

1.477

1.769

3.366

4.876

201

-

11.689

Anm: Alderen er hvert år opgjort pr.31.december

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.7. Modtagere af barselsdagpenge i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

Barselsdagpenge

861

363

69

11

-

..

1.304

Note: Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne i alt og Uoplyst under aldersgrupperne, vises de som ..(2 prikker af hensyn til diskretion. Og når antallet af personer er over 5 personer, lægges de sammen under Uoplyst-rækken.

Anm: Alderen er hvert år opgjort pr.31.december

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.8. Udbetalte beløb til barselsdagpenge i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

 

.

 

1.000 kr.

 

 

 

 

Barselsdagpenge

21.891

9.107

1.208

52

-

18

32.276

Anm: Alderen er hvert år opgjort pr. 31.december

Kilde: Grønlands Statistik

 

 

Oversigt 5.9. Modtagere af førtids- og alderspension i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

Førtidspension, grundbeløb

141

199

566

1.702

154

-

2.762

Førtidspension, lommepenge

38

31

32

75

10

..

186

Førtidspension, børnetillæg

268

12

22

15

-

373

690

Førtidspension, personligt tillæg

56

100

253

701

105

..

1.215

Alderspension, grundbeløb

-

-

..

..

3.595

-

3.595

Alderspension, lommepenge

-

-

-

-

445

-

445

Alderspension, børnetillæg

18

-

-

-

..

7

25

Alderspension, rådighedsbestemte tillæg

..

-

..

16

424

8

448

Alderspension, personligt tillæg

6

..

16

24

855

..

901

Note: Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne i alt og Uoplyst under aldersgrupperne, vises de som ..(2 prikker af hensyn til diskretion. Og når antallet af personer er over 5 personer, lægges de sammen under Uoplyst-rækken.

Anm: Alderen er hvert år opgjort pr.31.december

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.10. Udbetalte beløb til førtids- og alderspension i 2013

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

Uoplyst

I alt

 

.

 

1.000 kr.

 

 

 

 

Førtidspension, grundbeløb

14.177

18.403

51.364

146.151

7.279

-

237.374

Førtidspension, lommepenge

701

627

596

1.249

151

10

3.334

Førtidspension, børnetillæg

2.959

239

324

190

-

4.466

8.178

Førtidspension, personligt tillæg

296

954

2.398

5.956

918

46

10.568

Alderspension, grundbeløb

-

-

53

129

361.867

-

362.049

Alderspension, lommepenge

-

-

-

-

9.362

-

9.362

Alderspension, børnetillæg

169

-

-

-

24

51

244

Alderspension, rådighedsbestemte tillæg

3

-

13

54

2.848

3

2.921

Alderspension, personligt tillæg

30

8

71

44

5.485

-

5.638

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.11. Modtagere opgjort på ydelsestype og køn i 2013

 

Mænd

Kvinder

I alt

Offentligt hjælp

4.678

4.008

8.686

Arbejdsmarkedsydelse

1.712

1.605

3.317

Barselsdagpenge

283

1.025

1.308

Førtidspension

1.521

1.391

2.912

Alderspension

1.947

2.002

3.949

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 5.12. Udbetalte beløb opgjort på ydelsestype og køn i 2013

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

1.000 kr.

 

 

Offentligt hjælp

75.669

80.530

156.199

Arbejdsmarkedsydelse

22.963

17.533

40.496

Barselsdagpenge

1.897

30.379

32.276

Førtidspension

137.507

121.947

259.454

Alderspension

182.711

197.503

380.214

Kilde: Grønlands Statistik