Landslægeembedet

Landslægeembedet i Grønland har en direkte forbindelse til Departementet for Sundhed og foretager visse opgaver som:

·         overvåge sundhedstilstanden i Grønland

·         følge udviklingen i forhold, der har betydning for sundheden

·         føre tilsyn med Sundhedsvæsenet

·         yde sundhedsfaglig rådgivning til Grønlands Selvstyre

·         indsamle og bearbejde medicinalstatistiske oplysninger

·         foretage sundhedsfaglig vurdering i miljøsager

·         bistå rets- og politimyndigheder efter behov

·         varetage den indledende sagsbehandling af klager fra patienter på vegne af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn.

 

Læs mere om Landslægeembedet på: www.nun.gl