Forebyggende opgaver

PAARISA-netværket i samarbejde med Ernærings- og Motionsrådet arbejder med forebyggende og sundhedsfremmende indsatser med fokus på bl.a. kost og bevægelse, et samarbejde som Departementet for Sundhed har sekretariatsfunktion for.

Lokale forebyggelsesudvalg har til opgave at styrke samarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremmende opgaver i kommunerne hvor der i fleste kommuner findes en forebyggelseskonsulent.

PAARISA-netværket yder sundhedspædagogisk konsulentbistand til rådighed for kommunen i forbindelse med lokale aktiviteter og handlingsplaner for at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

 

Forebyggelse af rygning

Selvstyret har et ønske om at, markere de offentlige arbejdspladser som førende indenfor bekæmpelsen af rygning. Inatsisartutlov nr. 15 af 26.maj 2010 om forbud mod rygning forbyder indendørs- og udendørs rygninger ved og i folkeskoler, sportshaller, svømmehaler og døgninstitutioner for børn og unge. Desuden blev det forbudt at sælge tobaksvarer til personer under 18 år samtidig blev det vedtaget at salget kun må ske ved personlig betjening.

Se mere om lovgivningen på: www.lovgivning.gl

 

Figur 9.1. Forbrug af cigaretter

Kilde: Skattestyrelsen og Grønlands Statistik

 

Det samlede forbrug af cigaretter kan ses i Tabel 10.