Dette afsnit udkom d. 1. juli 2014.

 

Det sociale sikkerhedsnet

Formålet med de sociale ydelser er at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det sociale sikkerhedsnet består både af økonomiske og ikke-økonomiske ydelser. Nogle af de sociale ydelser gives skønsmæssigt ud fra individuelle behov, hvorimod andre udbetales efter objektive kriterier.

 

Link

Se nærmere om ”Forebyggende og afhjælpende indsats” på kommunernes hjemmesider eller på www.naalakkersuisut.gl