Dette afsnit udkom d. 1. juli 2014.

 

Bistand til grønlændere i Danmark

Bistand til grønlændere bosat i Danmark, ydes i samarbejde med lokale danske myndigheder og udøves lokalt af de grønlandske huse i Danmark og centralt af Departementet for Familie og Justitsvæsens afdeling i Grønlands Repræsentation i København.

De grønlandske huse i Danmark er beliggende i Aalborg, Århus, Odense og København. Husene drives ved tilskud fra Selvstyret og den kommune, hvor husene er placeret.

 

Link

Se nærmere om Grønlandske huse i Danmark på denne hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl