Abort

Antal af legale aborter og abortkvotient pr. 1.000 kvinder, siden 1977 fremgår i Tabel 12 og Tabel 13.

 

Figur 12.1. Abortkvotient pr. 1.000 kvinder opgjort i alder

Anm: Aborter for under 14-årige er medtaget i tallene for 14-15-årige.

Kilde: Landslægeembedet og Grønlands Statistik