Uddannelser i Grønland

 

Jern- og Metalskolen, Nuuk

Uddanner bl.a. smed, skibsmontør, svejser, entreprenørmaskinmekaniker, lastvognsmekaniker- og karrosserismed, auto-, cykel-, fly-, marinemotor- og snescooter mekaniker, elektriker, IT-supporter, data-, radio-, elektronik-, automatik-, kontor- samt elektromekaniker, film- og tv-produktionstekniker og assistent, lager- og transportarbejder, flyttearbejder, lagermedhjælper og terminalarbejder.

Efteruddanner og udbyder kurser til smede, automekanikere, maskine-, skibs-, køl-, el- og automatikteknik.

Se mere om Jern- og Metalskolen på: www.jernmetalskole.gl og www.kti.gl

 

Bygge- og Anlægsskolen herunder Grønlands Tekniske Gymnasium, Sisimiut

Uddanner bl.a. tømrer/snedker, vvs-montør, bygningsmaler og i fag indenfor mine- og entreprenøruddannelsen.

Efteruddanner bl.a. inden for forskalling, tagdækning, teknisk isolering, oliefyrsservice, skorstensfejning, glasfiberarbejde og vedligeholdelse af småbåde m.m.

Se mere om Bygge- og Anlægsskolen på: www.sanilin.gl og www.kti.gl

 

Jern- og Metalskolen samt Bygge- og Anlægsskolen blev pr. 1. januar 2011 fusioneret til een skole med fælles bestyrelse og leder. Det officielle navn for skolen er Teknikimik Ilinniarfik med den engelske betegnelse: Tech College Greenland.

 

Grønlands Handelsskole, Nuuk og Qaqortoq

Uddanner HK-assistenter, HHX, akademiuddannelser, International handel og markedsføring, Økonomi- og ressourcestyring, Finansiel Rådgivning, IT-administrator, juridiske sagsbehandlere, Serviceøkonom med speciale i turisme, finansuddannelsen og vejlederuddannelsen.

Grønlands Handelsskole udbyder efteruddannelse af HK’ere og udbyder kurser for akademimerkonomer og kurser inden for detailhandel og turisme samt en lang række branchespecifikke kurser.

Se mere om Grønlands Handelsskole på: www.ninuuk.gl og www.niqaq.gl

 

Levnedsmiddelskolen INUILI, Narsaq

Her uddannes bl.a. til kok, tjener, receptionist, slagter, bager, ernæringsassistent, ernæringshjælper, procesteknikere til levnedsmiddel-industrien, cafeteria- og kantineassistenter samt hotel- og turismeassistenter.

Der udbydes generel efteruddannelse inden for levnedsmiddel-, produktions-, laboratorie- og miljøområdet.

Se mere om Levnedsmiddelskone INUILI på: www.inuili.com

 

Grønlands Maritime Skole, Nuuk

Her uddannes bl.a. fiskeskipper af første og tredje grad samt kystskipper.

Der udbydes en række efteruddannelseskurser for menige søfolk og uddannede skippere samt undervisning og prøver for lystsejlere og yachtskippere.

Se mere om Grønlands Maritime Skole på: www.imarsiornermik.gl

 

Shippinguddannelser i samarbejde med Royal Arctic Line A/S og Århus Eksportakademi eller Vejle Handelsskole, Grønland og Danmark.

Her uddannes bl.a. til Shippingmedarbejder, Akademimerkonom, Kontorassistent, IT-support, Entreprenørmaskinmekaniker, Lager- og transport elev, Klejnsmed, Terminalarbejder, Skibsofficer, Skibsmekaniker og Skibskok.

 

Grønlands Socialpædagogiske Seminarium, Ilulissat

Uddanner socialpædagoger, socialassistenter samt socialmedhjælpere.

Udbyder efteruddannelse af socialpædagoger og andre faggrupper inden for det pædagogiske område.

Se mere om Grønlands Socialpædagogiske Seminarium på: www.pi.sps.gl

 

Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk

Her uddannes sygeplejersker, sundhedsarbejdere, sundhedsassistenter, sundhedshjælpere og portør-reddere.

Der udbydes efteruddannelse til personale inden for plejesektoren.

Se mere om Center for Sundhedsuddannelser på: www.pi.gl

 

Kunstskolen, Nuuk

Ophold på kunstskolen er en forudsætning for at søge støtte til optagelse på billedskolen, kunstakademiet, designskolen o.l.

 

Politiskolen, Nuuk

Uddannelse af politimænd. Efteruddannelse af politimænd udbydes.

Se mere om Politiskolen på: www.politi.gl/psk

 

Upernaviarsuk Landbrugsskolen, Qaqortoq

Uddanner fåreholdere, produktionsgartnere og væksthusgarnere.

Se mere om Upernaviarsuk Landbrugsskolen på: www.nunalerineq.gl

 

Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet, Nuuk

Her udbydes følgende uddannelser til Folkeskolelærer, Gymnasielærer i Historie, Religion og Samfundsfag, Journalist, Oversætter, Socialrådgiver og Sygeplejerske. Desuden kan man læse Kultur- og samfundshistorie, Samfundsvidenskab, Sprog, litteratur og medier samt Teologi.

Se mere om Grønlands Universitet på: www.uni.gl

 

Center for Arktisk Teknologi (i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet), Sisimiut og Lyngby

Her uddannes diplomingeniører med speciale i arktisk teknologi

Der gennemføres kurser og seminar om arktiske forhold.

Se mere om Center for Arktisk Teknologi på: www.sanilin.gl

 

Oplysninger om uddannelse

På portalen SUNNGU findes oplysninger om uddannelse. Der kan søges informationer om følgende emner:

·         Ansøgning om uddannelse

·         Uddannelsesstøtte

·         Optagelse på uddannelse i Grønland

·         Optagelse på uddannelse i Danmark

·         Muligheder for uddannelse uden for Grønland og Danmark

·         Tidsfrister, svartidspunkter m.m.

·         Ansøgningsskemaer og vejledninger, der kan hentes elektronisk

·         Register over uddannelser i Grønland

·         Register over uddannelser i Danmark

 

Se nærmere herom på: www.sunngu.gl