Gymnasiale uddannelser og grundlæggende erhvervsuddannelser

57 pct. af alle elever, der påbegyndte en ungdomsuddannelse i 2013, startede på en erhvervsgrunduddannelse mens 43 procent startede på en gymnasial uddannelse.

Figuren herunder illustrerer fordelingen af påbegyndte elever på ungdomsuddannelserne i 2013.

 

Oversigt 5.1. Fordeling af nye elever på erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser i 2013

EUD = Erhvervsgrunduddannelser GU = Gymnasiale uddannelser

Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl  

 

På erhvervsgrunduddannelserne er andelen af nye mandlige og kvindelige elever omtrent ligelig. Af de nye elever på de gymnasiale uddannelser var 61 pct. kvinder.

Studieretningerne indenfor ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion havde størst tilslutning på erhvervsgrunduddannelserne.