Grønlands Statistiks uddannelsesopgørelser

Grønlands Statistik modtager oplysninger fra Uddannelsesstøtte-forvaltningen under Departementet for Uddannelse og Forskning (IIN) om personer, der modtager grønlandsk uddannelsesstøtte i forbindelse med et kompetencegivende uddannelsesforløb i eller udenfor Grønland. Data valideres i Grønlands Statistik (GS) og danner efterfølgende grundlag for den statistik GS offentliggør på uddannelsesområdet. For en uddybende beskrivelse af data og metoder, henviser vi til de årlige statistikpublikationer fra GS.

 

Grønlands Statistik er nu i stand til at opgøre uddannelser efter UNESCO’s ISCED2011-standard. Det er dermed for første gang muligt at inddele de videregående uddannelser i korte erhvervsuddannelser (max. 2 år), mellemlange uddannelser på bachelorniveau og lange uddannelser på kandidatniveau.