Aktiviteten på ungdomsuddannelserne

I 2013 fuldførte 389 elever en erhvervsgrunduddannelse og 334 fuldførte en gymnasial uddannelse.

 

Tabel 6.1. Antal elever på uddannelsesforløb i perioden 2003-2013

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Erhvervsgrund-uddannelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte      

781

692

612

716

723

787

808

873

972

922

867

Aktive          

1258

1057

1084

1246

1311

1412

1386

1379

1422

1343

1301

Afbrudte        

435

444

307

322

326

337

413

465

403

496

408

Fuldførte        

373

278

246

265

295

309

332

319

390

410

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasiale uddannelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte      

356

383

430

399

419

537

585

575

639

696

651

Aktive          

675

682

776

799

833

929

1048

1122

1240

1319

1272

Afbrudte        

189

183

164

214

180

235

240

246

252

273

318

Fuldførte        

158

153

146

183

199

206

204

236

275

314

334

 Note: Alle opgørelser er ved årets udgang. Bemærk, at en person kan optræde i flere grupper f.eks. både som påbegyndt og aktiv i det år vedkommende starter på sin uddannelse. Ligeledes kan en person stå som både påbegyndt og som afbrudt hvis vedkommende har haft begge status på en eller flere uddannelser i løbet af året. Seneste års tal er foreløbige.

Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl

 

I perioden 2003 til 2013 er der i alt 3.606 fuldførte uddannelsesforløb på erhvervsgrunduddannelserne, mens der på de gymnasiale uddannelser er 2.408 fuldførte.

I de seneste par år ser der ud til at være et fald i antal elever på påbegyndte, aktive, afbrudte og fuldførte uddannelsesforløb. Dette er også gældende for påbegyndte og aktive uddannelsesforløb på de gymnasiale uddannelser, mens der er vækst i antallet af afbrudte og fuldførte uddannelsesforløb.