Revalidering

Revalidering tilbydes til personer i den erhvervsaktive alder, der ikke kan opnå beskæftigelse eller uddannelse på normale vilkår. Det handler om personer, hvis evne til at arbejde er nedsat på grund af helbredsforhold eller på grund af sociale årsager.

 

Piareersarfik

Piareersarfiit er vejledningscentre og boglig opkvalificeringsskoler, der ligger i alle byer.

Personer der ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse, på grund af manglende faglige kvalifikationer, kan forbedre deres karakterer i Piareersarfiit.

 

Læs mere om Revalidering og Piareersarfiit i www.sullissivik.gl