Arbejdsmarkedslovgivning

Selvstyret varetager størstedelen af området vedrørende arbejdsmarkedsforhold med hovedvægt på arbejdsformidling, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og regulering af tilgangen af arbejdskraft udefra.

 

Arbejdsmarkedsområdet hører under Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer.

 

Enkelte andre områder med betydning for beskæftigelsen er placeret under andre landsstyreområder og i to tilfælde under den danske stat.

 

Den overordnede styring af arbejdsformidling, beskæftigelse og regulering af tilgangen af arbejdskraft sker i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v. og Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Endvidere regulerer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland området. De praktiske opgaver varetages af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og af de kommunale arbejdsmarkedsforvaltninger.

 

De kommunale opgaver består i arbejdsformidling, erhvervs- og uddannelsesvejledning og i oprettelse og gennemførelse af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Hertil kommer oplysningsvirksomhed og registrering af ledige.

 

Fra foråret 2006 blev opgaverne overdraget til lokale vejlednings- og introduktionscentre (Piareersarfiit).

 

Lovgivningen om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet i Grønland hører under den danske stat, hvor Grønland er en særlig tilsynskreds under det danske Arbejdstilsyn. Arbejdsmarkedets parter er repræsenteret i det grønlandske Arbejdsmiljøråd.

 

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland gælder for selvstyrets og kommunernes tjenestemænd, men ikke for tjenestemænd under den danske stat.

 

Tjenestemandsretten vedrørende tjenestemænd ansat af staten er underlagt den danske stat. Den grønlandske og danske lovgivning vedrørende personale er så vidt muligt harmoniseret for at skabe ensartede ansættelsesvilkår.

 

De fleste forhold på arbejdsmarkedets reguleres gennem aftaler mellem parterne på arbejdsmarkedet.

 

Dog reguleres ret til ferie af minimums regler i Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie.

 

For funktionærer gælder endvidere Inatsisartutslov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.

 

Links

Se nærmere om landsstyreområdet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked samt vejlednings- og introduktionscentrene på adressen: www.naalakkersuisut.gl

Se nærmere om Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet i Grønland på adressen: www.at.gl