Arbejdsmarkedets organisationer

Langt hovedparten af lønmodtagerne repræsenteres af grønlandske organisationer. Den største er SIK (Sulinermik Inuussutissarsiutillit Kattuffiat).

Se nærmere om SIK på adressen: www.sik.gl

 

I de senere år er der etableret flere faggrupper med selvstændig forhandlingsret, fx for:

Pædagoger, organiseret i Pædagogernes Fagforening, PIP (Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat).

Se nærmere om PIP på denne hjemmeside: www.pip.gl

 

Journalister, organiseret i Grønlands Presseforening, TP (Tussagassiortut Peqatigiiffiat).

Se nærmere om Grønlands Presseforening på adressen: http://www.tusagassiortut.gl/Tusagassiortut-Peqatigiiffiat/

 

Teleteknikere, organiseret i Radiotelegrafist Foreningen af 1917 (Attaveqaat). Se mere om Attaveqaat på denne hjemmeside: www.jumla.dk/attaveqaat

 

Driftsteknikere, bygningsarbejdere og håndværkere, organiseret i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT).

Se nærmere om kartellet på adressen: www.batkartellet.dk

 

Læger og tandlæger, organiseret i Grønlands Lægekredsforening og Dansk Tandlægeforening. Se nærmere på adresserne: www.lkf.gl og www.tandlaegeforeningen.dk

Personer, der rekrutteres fra Danmark eller har taget deres uddannelse i Danmark, er typisk repræsenteret af danske lønmodtagerorganisationer.

Forhandlingsretten for tjenestemænd varetages af fire centralorganisationer:

Lærernes Fagforening i Grønland Illinniartitsitut Meqqat Atuarfianneersut Kattufiat (IMAK).

Se nærmere om IMAK på denne hjemmeside: www.imak.gl

 

Tjenestemændenes Sammenslutning, Atorfillit Kattuffiat (AK).

Se nærmere om AK på denne hjemmeside: www.ak.gl

 

Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG).

Se nærmere om ASG på adressen: www.asg.gl

 

Sundhedskartellet i Grønland, Peqqinnissaq Pillugi Kattuffiit (PPK).

Se nærmere om PPK på denne hjemmeside: www.pk.gl

 

Arbejdsgiversiden er domineret af de offentlige arbejdsgivere under Grønlands Selvstyre, kommunerne og staten. Koordineringen af de offentliges arbejdsgiveres interesser sker gennem en samrådsaftale.

 

På det private arbejdsmarked findes flere arbejdsgiverorganisationer: Den største er Grønlands Arbejdsgiverforening (GA).

Se nærmere om GA på denne hjemmeside: www.ga.gl

 

ILIK, Sulisitsisut Kattuffiat/Arbejdsgiverne i Grønland er med virkning fra den 1. januar 2009 sammenlagt med GA.

Se nærmere om ILIK på denne hjemmeside: www.ga.gl

 

Sammenslutningen af fiskere og fangere i Grønland, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), organiserer kutterejere, jollefiskere og fangere. Se nærmere om KNAPK på denne hjemmeside: www.knapk.gl

 

NUSUKA, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat organiserer hjemmehørende virksomheder i Grønland.

Se nærmere om NUSUKA på denne hjemmeside: http://nusuka.com