Kort om arbejdsmarkedsstatistikkerne

De tre arbejdsmarkedsstatistikker, beskæftigelses- ledigheds- og arbejdsstyrkestatistikken, som Grønlands Statistik udgiver, tager alle udgangspunkt i den internationale arbejdsorganisation ILO’s definitioner og retningslinjer. De tre statistikker er af ILO beskrevet i sammenhæng og inden for samme rammestruktur, og således udgør statistikkerne samlet en sammenhængende arbejdsmarkedsstatistik.