Samfundsmæssig bæredygtighed

Råstofloven kræver, at der ifm. aktiviteter, der antages at få væsentlig indflydelse på samfundsforhold, udarbejdes en vurdering af den samfundsmæssige bæredygtighed (en såkaldt VSB-redegørelse), som skal godkendes af Naalakkersuisut.

En VSB blev derfor udarbejdet ifm. det ansøgte boreprogram for 2010, og der blev indgået en samarbejdsaftale mellem selvstyret, kommunerne og ansøgeren (Cairn Energy) på baggrund heraf. Aftalen omfattede bl.a. udvikling af NUNAOIL, et kompetenceløft og ordrer til grønlandske virksomheder.

Råstofskolen i Sisimiut, et center for uddannelses- og kompetencetiltag på råstofområdet, stod færdig i efteråret 2010.