Administration af råstofområdet

Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven). Loven trådte i kraft den 1. januar 2010 og markerede dermed Grønlands hjemtagelse af området i henhold til loven om selvstyre.

Indtægter

Formålet med loven er at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse af Grønlands mineralske råstoffer under skyldig hensyntagen til sikkerhed, sundhed, miljø og samfund.

Hvis Grønland opnår indtægter fra råstofaktiviteter, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75 mio. kr. Hvis bloktilskuddet reduceres til nul, indledes der nye forhandlinger om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark.

Grønlandsk ejendomsret

Det er Grønlands Selvstyre, der har ejendomsretten til den grønlandske undergrund, herunder til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse samt anvendelse af den til lagring, energiudvinding og rørtransport.

Alle råstofspørgsmål forvaltes af Råstofdirektoratet i Nuuk.