Museer og arkiver

Historisk materiale om grønlandsk kultur og det grønlandske folk forvaltes af Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og en række lokale museer.

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har landsdækkende arbejdsopgaver indenfor arkæologi, nyere tids historie, kunst og kunsthåndværk.

Landsarkivet modtager arkivalier fra offentlige institutioner i Grønland og fra privat-personer, registrerer og opbevarer det historiske materiale og stiller det til rådighed for offentligheden. Arkivet havde pr. 31.12.2010 3.574 hyldemeter arkivalier.

Se nærmere om Grønlands Nationalmuseum og Arkiv på adressen: www.natmus.gl

Der findes lokalmuseer i 15 byer, typisk i historiske bygninger fra kolonitiden.

Oversigt 1. Besøgende i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I alt

14.106

16.764

16.318

17.260

15.271

12.869

Børn

2.858

2.868

2.675

2.959

3.348

2.075

Voksne

11.248

13.896

13.643

14.301

11.923

10.794

Kilde: Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Grønlands Nationalteater

Grønlands Nationalteater er en selvstændig offentlig institution.

Grønlands Nationalteater har til formål uden ensidighed, at producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for scenekunst. Grønlands Nationalteaters virksomhed skal som udgangspunkt være baseret på den grønlandske kultur og traditioner og samtidig tilgodese alsidige udtryksformer for alle aldersgrupper.

Grønlands Nationalteaters produktioner vil være tilgængelige for et bredt publikum gennem forestillinger, herunder ved turnévirksomhed, udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser.

Grønlands Nationalteater har til opgave at uddanne skuespillere gennem en skuespilleruddannelse.

Se nærmere om Grønlands Nationalteater på følgende adresse: www.silamiut.gl

Kunstskolen

Kunstskolen er en institution under selvstyret. På skolen lærer eleverne forskellige billedprincipper og -teknikker. Eleverne fra Kunstskolen videreuddanner sig typisk til designere eller billedkunstnere. Et ophold på Kunstskolen er en forudsætning for at søge støtte til optagelse på billedskole, kunstakademi, designskole eller lignende.

Se nærmere om Kunstskolen på adressen: www.naalakkersuisut.gl

Grønlands Kunstnersammenslutning KIMIK

Grønlands Kunstnersammenslutning KIMIK er en landsdækkende forening for billedkunstnere, fortrinsvis billedkunstnere bosiddende i Grønland. Foreningens formål er at varetage kunstnernes interesser og at arrangere udstillinger og lignende for medlemmerne.

Se nærmere om Grønlands Kunstsammenslutning KIMIK på denne hjemmeside: www.kimikart.com

Kulturtidsskriftet Neriusaaq

Tidsskriftet Neriusaaq/Regnbuen er et tosproget kulturtidsskrift, der som mål har at beskrive og orientere om strømninger inden for kunst- og kulturlivet i Grønland. Foreningen er baseret på frivillige kræfter og der er dermed mulighed for medbestemmelse og ansvar.

Se nærmere om Neriusaaq på følgende hjemmeside: www.neriusaaq.gl

Kulturfonden Danmark-Grønland

Kulturfonden Danmark-Grønland blev oprettet pr. 1. juni 2005 ved en sammenlægning af de tre grønlandsfonde, Kulturfonden Danmark-Grønland af 1996, Grønlandsfonden af 1959 og Folketingets Grønlandsfond.

Fondens formål er at fremme kulturelle forbindelser mellem Grønland og det øvrige Danmark.

Se nærmere om kulturfonden på adressen: www.stm.dk

Biblioteker

Se nærmere om bibliotekerne på adressen: www.katak.gl