Politiet

Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet.

 

Politikredsen er opdelt i 4 geografiske politiregioner, hvor opdelingen af politiet er sammenfaldende med kommunernes grænser og omfatter følgende byer (angivet fra syd):

Politiet i Kujataa dækker Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

Politiet i Sermersooq dækker Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

Politiet i Qeqqa dækker Maniitsoq, Kangerlussuaq og Sisimiut.

Politiet i Qaasuitsoq dækker Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Pituffik og Qaanaaq.

Hovedstation i de 4 regioner er markeret ved understregning.

Politikredsen er tilsluttet politiets centrale registre, herunder kriminalregisteret, registrene over det europæiske Schengen Informations System (SIS), (se herom senere i afsnittet.) Desuden er politiet tillagt fogedmyndighed i bødesager og udsættelsessager.

 

Grønland har siden 1. januar 2010 haft en egentlig fogedret, der hører under Retten i Grønland. Den behandler alle civile pengekrav, mens eksempelvis udsættelsessager stadig behandler af politiet.

 

Politimesterembedet, der er placeret i Nuuk, er opdelt i 3 søjler: Administrativ, operativ og juridisk. Sidstnævnte er politikredsens anklagemyndighed. 

 

Se mere om politiet på denne hjemmeside: www.politi.dk/Groenland

 

 

 

Oversigt 1. Personale hos politiet i Grønland

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Politiansatte i alt

139

152

170

161

154

137

141

Aktivt fastansatte i politistyrken

108

101

114

115

117

109

118

- heraf hjemmehørende

84

71

74

87

87

94

100

- heraf udsendte

24

30

40

28

30

15

18

Politiaspiranter under uddannelse

17

30

33

29

27

17

17

Orlov, ekstern uddannelse eller i international tjeneste

14

21

23

17

10

11

6

Øvrigt personale

167

167

161

153

158

155

161

Reservebetjente

48

44

46

48

50

49

48

Kommunefogeder og assistenter

61

64

56

49

48

44

44

Juridiske medarbejdere

8

8

8

7

7

8

9

Kontorpersonale

29

30

30

28

32

33

39

- heraf hjemmehørende

25

27

28

25

30

31

36

- heraf udsendte

4

3

2

3

2

2

3

Kutterbesætning

21

21

21

21

21

21

21

Kilde: Årsstatistik – Politimesteren i Grønland

 

Oversigt 2. Diverse arbejdsopgaver under politiet

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

Antal

 

 

 

Udstedte pas

2.626

3.162

3.597

5.989

3.731

3.191

3.000

Udstedte førerbeviser

1.303

1.283

1.486

2.054

1.938

1.795

1.447

 

 

 

 

            Mio. kr.

 

 

Ikendte bøder i året

6,4

6,1

7,6

7,6

7,0

7,1

8,9

Inddrevne bøder i året

4,2

3,8

3,4

4,0

4,0

3,7

4,4

Bøderestancer

19,8

19,3

20,0

20,3

13,6

14,1

15,0

Inddrevet ved konfiskation i året

5,6

2,8

2,7

2,2

1,2

2,4

1,7

Konfiskationsrestance i alt

10,1

13,7

15,9

15,7

17,9

21,7

17,8

 

 

 

 

Antal

 

 

 

Anholdte m.v.

1.523

1.495

1.118

1.215

1.258

1.728

1.755

Berusere

589

613

563

558

525

739

516

Tilbageholde 2)

160

181

232

190

200

199

161

Afsonere

70

95

95

29

45

41

23

 

 

 

 

Manddage 1)

 

 

Antal dage – tilbageholdte

5.934

4.539

3.223

1.538

981

750

363

Antal dage – afsonere

1.048

702

1.260

78

94

102

28

Transporttantrejser

273

244

242

134

229

205

248

Tjenesterejser i øvrigt

1.109

1.177

732

819

332

594

593

Udkommando (herunder skoleophold)

1.984

2.187

2.276

1.933

3.445

3.274

2.300

Noter 1) Begrebet manddage dækker en mand i en dag. Dvs. at to politifolk på tjenesterejse i tre dage giver et forbrug på seks manddage. 2) Når tilbageholdte flyttes betyder det dobbeltregistreringer.  3) Bøde- og konfiskationsrestance er anført som akkumulerende beløb i mio kr, hvor forældede og eftergivne bøder tilskrives forskellen mellem restance og inddrevne bøder.

Kilde: Årsstatistik – Politimesteren i Grønland