Offentlig hjælp

Offentlig hjælp ydes kun, hvis behovet ikke dækkes af andre ydelser. Offentlig hjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, der trådte i kraft 1. april 2007.

 

Arbejdsmarkedsydelse

Arbejdsmarkedsydelse (før benævnt takstmæssig hjælp) ydes som erstatning for tab af arbejdsindtægt forårsaget af arbejdsløshed, sygdom eller ulykke. Arbejdsmarkeds-ydelse ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse, der trådte i kraft 1. juli 2006.

 

Barselsdagpenge

Retten til barselsdagpenge er betinget af, at der er tale om et indtægts­tab under barselsorloven. Barselsdagpenge ydes i henhold til Inatsisartutslov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, der trådte i kraft 1. marts 2010.

 

Førtidspension

Førtidspension ydes efter Inatsisartutsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, der er ændret ved Inatsisartutsforordning nr. 8 af 31. maj 2010. Forordningen trådte i kraft den 1. juli 2010.

 

Alderspension

Alderspension ydes efter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, der trådte i kraft den 1. juli 2007.

 

Udbetalte beløb og antal modtagere af sociale ydelser fremgår af efterfølgende figurer og oversigter.

 

Figur 1. Samlet antal modtagere af sociale ydelser

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 2. Samlet udbetalte beløb til sociale ydelser

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 3 Antal modtagere af førtidspension opgjort på køn i 2012

Kilde: Grønlands Statistik

 


Oversigt 1. Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtyper

 

2009

2010

2011

2012

Befolkningen på 15 år og derover pr. 31. januar

43.625

43.925

44.251

44.234

Sociale ydelser, samlet opgørelse

16.710

17.105

17.446

17.389

Offentlig hjælp i alt

7.748

8.302

8.596

8.653

Arbejdsmarkedsydelse i alt

3.377

3.521

3.632

3.374

Dagpenge ved barsel i alt

1.126

1.155

1.079

1.023

Førtidspension i alt

2.801

2.925

3.073

2.990

Alderspension i alt

3.984

3.838

3.898

3.943

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 2. Modtagere opgjort på ydelsestype og køn i 2012

 

Mænd

Kvinder

I alt

Offenligt hjælp

4.613

4.040

8.653

Arbejdsmarkedsydelse

1.752

1.622

3.374

Barselsdagpenge

193

830

1.023

Førtidspension

1.564

1.426

2.990

Alderspension

1.922

2.021

3.943

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 3. Udbetalte beløb til sociale ydelser efter hovedtyper

 

2009

2010

2011

2012

 

 

1000 kr.

 

 

Befolkningen på 15 år og derover pr. 31. decemeber

43.625

43.925

44.251

44.234

Sociale ydelser, samlet opgørelse

760.575

788.675

820.710

825.891

Offentlig hjælp i alt

106.915

120.656

131.543

143.940

Arbejdsmarkedsydelse i alt

42.351

39.804

46.741

41.999

Dagpenge ved barsel m.v. i alt

34.623

34.471

33.649

31.740

Førtidspension i alt

222.591

243.958

256.187

250.792

Alderspension i alt

354.095

349.786

352.590

357.420

Kilde: Grønlands Statistik

 

Oversigt 4. Udbetalte beløb opgjort på ydelsestype og køn i 2012

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

 

1.000 kr.                

 

Offenligt hjælp

67.427

76.513

143.940

Arbejdsmarkedsydelse

23.351

18.648

41.999

Barselsdagpenge

1.684

30.056

31.740

Førtidspension

133.521

117.271

250.792

Alderspension

171.414

186.006

357.420

Kilde: Grønlands Statistik