Kost og bevægelse i samarbejde med Ernærings- og Motionsrådet

PAARISA-netværket arbejder med forebyggende og sundhedsfremmende indsatser med fokus på bl.a. kost og bevægelse. Dette sker i et tæt samarbejde med Ernærings- og Motionsrådet, som Departementet for Sundhed og Infrastruktur har sekretariatsfunktion for. Lokale forebyggelsesudvalg har til opgave at styrke arbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremmende arbejde i kommunerne. I de fleste kommuner er der ansat en forebyggelseskonsulent. PAARISA-netværket stiller sundhedspædagogisk konsulentbistand til rådighed for kommunen og forebyggelseskonsulenten i forbindelse med lokale aktiviteter og handlingsplaner for at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

 

Forebyggelse af rygning

Selvstyret har ønsket at markere, at de offentlige arbejdspladser skal gå foran i bekæmpelsen af rygning. Efter den nyeste Inatsisartutslov og reviderede Inatsisartutsforordning er rygning ikke tilladt, hverken indendørs eller udendørs ved og i folkeskoler, sportshaller, svømmehaller samt i dag- og døgninstitutioner for børn og unge. Desuden blev det forbudt at sælge tobaksvarer til personer, der er under 18 år, og vedtaget at salget kun må ske ved personlig betjening.

 

 


Figur 6. Forbrug af cigaretter

Anm.: Figuren viser antal cigaretter pr. uge pr. person over 14 år. Grønland = Import. Salg = Indenlandsk salg. Forbrug = Indenlandsk salg, plus grænsehandel.

Kilde: Skattestyrelsen, Danmarks Statistik og Grønlands Statistik


 

Det samlede forbrug af cigaretter kan ses på tabel 11.