Indkomster, forbrug og priser

Formålet med at beskrive indkomster, forbrug og priser samlet er at give et overblik over befolkningens muligheder for forbrug af varer og tjenester. Der er en tæt sammenhæng mellem disse tre faktorer, og de beskrives derfor også i sammenhæng.

Efter at der er betalt skat giver indkomsterne mulighed for forbrug; Indkomsterne erhverves først og fremmest gennem beskæftigelsen på arbejdsmarkedet.

Skattesystemets indretning medfører en vis omfordeling af indkomsterne, således at forbrugsmulighederne mellem forskellige indkomstgrupper udjævnes i nogen grad.

Endelig spiller prisniveauet og udviklingen i dette - inflationen - en vigtig rolle for indkomsternes købekraft.