Handelsbalance

Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved at opgøre landets produktionsværdi minus forbruget af råvarer mv. i produktionen.

 

Figur 1. Udviklingen i handelsbalancen i forhold til BNP i pct.

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 1 viser udviklingen i handelsbalancen siden 1979. I perioden 1979 til 1988 var der betydelige underskud på handelsbalancen, der i enkelte år udgjorde helt op til 30 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Det skyldes primært, at der var en langvarig højkonjunktur inden for fiskerierhvervet, der medførte en betydelig import af forbrugs- og investeringsvarer. Krisen inden for fiskeriet medførte et behov for, at finanspolitikken blev strammet op, og at der blev indført anlægsstop i byggeriet. Opbremsningen i økonomien som helhed betød, at der opstod mindre overskud på handelsbalancen i 1989 og 1990. Siden 1991 har handelsbalancen vist et underskud, dog på et lavere niveau, svarende til 10-20 pct. af BNP.