Økonomisk vækst på 3,2 pct. i 2011

Bruttonationalproduktet (BNP) steg i 2011 med 3,2 pct. efter korrektion for prisudviklingen. For den indenlandske efterspørgsel var der fremgang for alle komponenter, mens privatforbruget som den eneste efterspørgselskomponent faldt. Den grønlandske økonomi har dermed oplevet positiv vækst i de seneste to år efter tilbagegangen i 2009.

 

Figur 1. Årlig realvækst i BNP

http://bank.stat.gl/nrd10

Anm.: Tallene for 2003 til 2008 er endelige tal, mens tallene fra 2009 til 2011 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik

 

I nationalregnskabet grupperes selskaber og institutioner i 32 hovedbrancher. Den samlede produktion fordelt på disse hovedbrancher danner udgangspunkt for en analyse af erhvervsstrukturen. For overskuelighedens skyld er flere af disse hovedbrancher slået sammen i figur 2.

 

Erhvervet Offentlige og personlige tjenester er det største erhverv og tegner sig for 35 pct. af samfundets samlede produktion. Erhvervet består af produktion af offentlige serviceydelser vedr. administration, sundhed og undervisning mm. Transport, post og tele står for 19 pct. af den samlede produktion. Fiskeri og fangst samt Industri står begge for knap 12 pct. af produktionen. Det skal her bemærkes, at fabriksanlæg der forarbejder fisk og skaldyr, er placeret under Industri.

 

Figur 2. Erhvervenes andel af bruttoværditilvæksten i 2011, faste 2005-priser

http://bank.stat.gl/nrd04

Kilde: Grønlands Statistik

 

I figur 3 ses hvordan skabelsen af bruttoværditilvæksten har fordelt sig i mellem erhvervene. Ud fra figuren kan man groft inddele den grønlandske erhvervsstruktur i tre dele: Produktion (blå), service (grønne) og offentlig og personlige tjenester (grå).

 

Figur 3. Udvikling i bruttoværditilvæksten, faste 2005-priser

http://bank.stat.gl/nrd04

Anm.: Tallene for 2003 til 2008 er endelige tal, mens tallene fra 2009 til 2011 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistiks