Faste bruttoinvesteringer

De faste bruttoinvesteringer består af residente producenters anskaffelser minus afhændelser af faste aktiver, der indgår som en del af erhvervenes kapitalapparat her i landet.

 

Af figur 1 fremgår hvordan investeringerne har udviklet sig fra 2003 til 2011. Særligt bemærkelsesværdigt er det her, at investeringerne i olie- og mineralefterforskning er steget kraftigt, særligt i det sidste år. Investeringer i olie- og mineralefterforskning har således været på 5.758 mio. kr. i 2011.

 

Figur 1. Faste bruttoinvesteringer 2003-2011, løbende priser

http://bank.stat.gl/nrd09

Anm.: Tallene for 2003 til 2008 er endelige tal, mens tallene fra 2009 til 2011 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik